Drážní archeologie\Vlečková točna v Prostějově

Točna na vlečce do Sladoven Prostějov

Výřez z plánu města Prostějova
Výřez plánu města
v popisovaných místech

GPS souřadnice objektu:

49°28'31.15"N,17°6'13.36"E

Terénní průzkum:

18. dubna '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

18. dubna '05, Petr Kunc

Narazil jsem na ní v podstatě úplnou náhodou při návštěvě tohoto města na Hané. Vlečková kolej odbočující z kosteleckého zhlaví stanice Prostějov místní nádraží v kilometru 2,157 byla nejprve pouze manipulační, až později, počínaje rokem 1889, se začaly napojovat jednotlivé firmy (nejprve pivovar bratří Wintrů, pak pivovar Dvořák a Binko - sídlil až do znárodnění roku 1948 v areálu dnešní Starorežné Prostějov k.s., dále obilní skladiště Hospodářského družstva, firma Strádal, Stavební keramika Bakala a Nápravník, později OSPAP Velkoobchod papírem a.s., Jihomoravské dřevařské závody a.s. a Obchodní sladovny). A právě na vlečkové větvi do sladoven byla vybudována blízko křižovatky ulic J.B. Pecky a Fanderlíkovy malá točna s kapacitou pouhý jeden vůz, jež měla kompenzovat devadesátistupňový lom v trase koleje. Dnešní stav zařízení se nedá charakterizovat jinak než jako neutěšený, dokonce byla před časem, dle vzpomínek místních pamětníků, odřezána i železná budka. V ní bylo umístěno soustrojí navijáku, které pomocí lana a ocelových kolíků zajišťovalo posun vagónů po vlečce způsobem založeným na principu kladky (podobná manipulační zařízení lze nalézt na mnoha menších vlečkách po celé zemi, dnes se však častěji praktikuje posun automobily či traktorem). Koleje vedou hned za točnou branou pořád rovně, několik set metrů kolem několika kladkových kolíků až ke šturcu u plnícího místa. Jinak celý Prostějov je vlečkami poměrně dost hustě protkán a můžu jen litovat, že pro drážní archeologii jsem si tehdy nemohl vyčlenit o trochu více času.

Pohled na vlečku ve směru k nádraží Prostějov místní Vlastní kolejová točna Točna, v pozadí přerušená kolej do Starorežné Kolej do sladoven bezprostředně za točnou
Pohled z točny
přes přejezd ul. Fanderlíkovy směrem
k nádraží Prostějov místní
Kolejová točna
podél prochází ulice J.B. Pecky
Točna
kolej v popředí pokračuje
dál do sladoven, v popředí
jsou kolíky kladkového zařízení

Kolej do sladoven
pokračuje za bránou
Vlečka v areálu sladoven Plnící místo Dnešní ukončení vlečky v ulici J.B. Pecky Přerušená vlečka kousek před branami dnešní Starorežné k.s.
Vlečka ve sladovnách
Za povšimnutí stojí
kolík - kladka vlevo v rohu
Plnící místo
na konci u šturcu
Dnešní ukončení vlečky
se nachází pár metrů za točnou,
nicméně dříve pokračovala
až do pivovaru Dvořák a Binko
V refíži směrem ke Starorežné
dnes již koleje nenajdete. Otázkou
však zůstává, za jakou dobu
po znárodnění byl svršek snesen

Existence dalších točen podobného typu je známa na spoustě míst počesku. Mimo jiné i v Pardubicích, na dnes již zrušené vlečce do Lihovaru HOBÉ a.s. (50°2'1.81"N,15°45'23.26"E), též v chrudimské sladovně (49°57'21.16"N,15°47'52.18"E, zde se též nachází zmiňované kladkové manipulační zařízení). Další obdobná točna bývala i na vlečce do ADAST Blansko (49°21'29.38"N,16°38'30.68"E, snesena 1995):

Kolejová točna, tentokrát v pardubickém lihovaru Plnící místo před jinou točnou na vlečce sladoven v Chrudimi Dvě koleje, jež vycházejí z dnes již zrušené točny v Chrudimi Vozy pro přepravu sladu stojící na zbytku vlečky s dřívější točnou (Chrudim)
Kolejová točna
na dvoře pardubického HOBÉ a.s.
(toho času v likvidaci - totální - a tomu
také odpovídá i stav vlečky), leden '05
A to už je Chrudim,
plnící místo ve sladovně v Nerudově
ul., za nímž se před šturcem nachází
(dnes již jen špatně patrná) točna
Dvě koleje,
vedoucí od točny k nákladišti, a pak
dál podél Tovární ulice. Všechna
chrudimská foto jsou z dubna 2005
Pohled od nákladiště,
přičemž zhruba na místě někdejší
točny se nachází šedivý z vozů
Tpps, které právě přijely pro slad
Točna na bývalé vlečce do strojíren ADAST Blansko
Točna na bývalé vlečce do strojíren ADAST Blansko (49°21'29.38"N,16°38'30.68"E)
Vlečka vycházela ze širé trati poblíž zastávky Blansko město. Zlikvidována byla v roce 1995, zbyl jen ocelový příhradový most přes řeku Svitavu, trasa vlečky dál přes ulici Svitavskou branou do areálu podniku je již téměř neznatelná

autor: Blackjack

Původní článek z 18. dubna 2005
byl naposledy upravován 10. prosince 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011