Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna CO na Kunětické hoře u Pardubic

Pozorovatelna na Kunětické hoře

GPS souřadnice objektu:
50°4'51.21"N,15°48'36.93"E

Terénní průzkum:

24. dubna '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

24. dubna '05, Petr Kunc

Schématický náčrt pozorovatelny
Plánek pozorovatelny
 

Pozorovací objekt konstrukce typické pro 60. léta byl vybudován roku 1964 (datum betonáže 28.4. 1964) na skalním ostrohu na Kunětické hoře, v přibližné nadmořské výšce 280 metrů. Od cesty směřující ke hradu Kunětická hora stoupají k pozorovatelně kamenné schůdky. Jedná se o železobetonovou monolitickou stavbu o konstantní síle stěn 25 cm solidního betonu armovaného 10 mm ocelovými pruty. Můžeme zde vysledovat řadu typizovaných prvků, například hned vstup do objektu je vyřešen svislým průlezem, uzavřeným klasickým ocelovým poklopem (síla pancíře 10 mm, tento prvek byl široce využíván v podobných stavbách pozorovatelen, ale i u nouzových výlezů rozsáhlejších objektů). Po jeho odklopení se po stupačkách sestupuje do malé předsíňky, která je od hlavní místnosti pro pobyt osádky oddělena ještě pancéřovými vraty. V hlavní místnosti se zachovalo původní vybavení: železný stolek, několik poliček na stěnách, kompletní elektroinstalace a osvětlení (které by mohlo fungovat dodnes, nebýt zdemolovaného rozvaděče na povrchu). Objekt mohl být vybaven filtroventilačním zařízením (pravděpodobně typu FVZ 55c/60), neboť ventilační komínek vyúsťuje do týlové místnosti pákovým šoupátkem, opatřeným přírubou. Zajímavým fragmentem je anténní stožár stojící nedaleko pozorovatelny, z nějž do hlavní místnosti vede elektrický kabel, což ukazuje na dřívější přítomnost radiostanice. Celkově je vnitřní výstroj nepříliš zastaralá a ve velmi dobrém technickém stavu, údržba zřejmě probíhala až do 80. let.

Hermeticky utěsnitelným průlezem, a pak nahoru po stupačkách, se vystupuje do pozorovací místnosti. Je též vybavená osvětlením, el. zásuvkou a kovovou židlí, pozorovatel by odtud mohl šesti průzory sledovat situaci nad celými Pardubicemi a jejich širším okolím. Vlastní průzor je stupňovitě modelován v betonu a interiér objektu je od okolní atmosféry oddělen skleněnou vložkou, s možností zmenšit pozorovací štěrbinu pomocí plechové vložky. V době míru byl celý průzor chráněn dřevěnou okenicí.

Kunětická hora, foceno od parkoviště u bývalého lomu Pohled na objekt Celková situace ze severovýchodu Rozhled ze stropnice objektu směrem do nížiny Pardubicka
Kunětická hora
pohledem od západu z parkoviště
před bývalým znělcovým lomem
(pozorovatelna vyznačena červeně)
Pohled na objekt
Viditelná je i elektrorozvodná skřínka,
uzemnění
a severní pozorovací průzor
Celková situace
ze severovýchodu
Výhled ze stropnice objektu
v průhledu vegetací, v dáli prosvítají
Pardubice (sídliště Cihelna)
Čelní strana objektu Detail na pozorovací průzor Interiér pozorovací místnosti s dosud zachovalou elektroinstalací Dohromady je stavba velice zachovalá, i všechno vybavení je původní
Čelní strana
(pozorovací místnost). Pohled
zhruba od anténního stožáru
Pozorovací průzor
modelovaný v betonu byl dříve
zřejmě opatřen okenicí a průhlednou
vložkou
Interiér pozorovací místnosti
s celkem zachovalou elektroinstalací
a plechovou vložkou průzoru
I všechno vybavení je původní
Zde židlička v pozorovací místnosti
Průlez do spodního patra Ocelový průlez z pozorovací místnosti Rozvody a ústí ventilace Plynotěsná vrata do předsíňky
Průlez do spodního patra
s poklopem, na fotografii je dobře
patrný i ústící kabel vedoucí od
venkovní antény
Průlez z pozorovací místnosti
do nitra objektu je krytý typizovaným
plynotěsným uzávěrem
Rozvody a vyústění ventilace
spolu s hlavním vypínačem proudu
Plynotěsná vrata do předsíňky
Vstupní poklop      
Vstupní poklop
zevnitř, z předsíňky.
Nahoru se leze po stupačkách
     

autor: Blackjack

Původní článek ze 24. dubna 2005
byl naposledy upravován 1. října 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011