Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Pozorovatelna CO v České Třebové nad sídlištěm Lhotka

Pozorovatelna nad Lhotkou

GPS souřadnice objektu:
49°54'59.47"N,16°25'30.27"E

Terénní průzkum:

3. dubna '06, Pavel Vašata

Fotodokumentace:

3. dubna '06, Pavel Vašata

Schématický plánek pozorovatelny
Plánek pozorovatelny
 

Objekt je poněkud zajímavější a modernější koncepce, nežli starší českotřebovská pozorovatelna na Jelenici. Stavebně lze zařadit do první poloviny 60. let. Nachází poblíž bezejmenné kóty 460,4 m.n.m. ve svahu nad sídlištěm Lhotka. Až na řešení vchodu schodištěm, přičemž pancéřové dveře ústí přímo na povrch, namísto vertikálního průlezu zakončeného ocelovým poklopem, je objekt shodný s obdobnou pozorovatelnou již popsanou na Kunětické hoře u Pardubic. Pozorovací místnost v železobetonovém osmihranu o čtyřech průzorech (s kovovou vložkou, která byla dosazena teprve po pozdějším dodatečném zmenšení průzorů) je jediná v úrovni terénu. Hlavní místnost s malým ventilátorem či popřípadě kamny, i vstupní chodba krytá protiplynovými dveřmi, leží pod úrovní terénu. Pobyt osádky v pozorovací místnosti by při útoku BCHL byl pravděpodobně možný pouze za podmínky užití prostředků individuální ochrany. Objekt není pro svou odlehlost elektrifikován.

Pozorovatelna ze 60. let ve stráni nad Lhotkou Pozorovatelna nad Lhotkou Pozorovatelna nad Lhotkou (pohledem na SV) Pozorovatelna nad Lhotkou (pohledem na SV)
Pozorovatelna ve stráni
nad Lhotkou
Pozorovatelna nad Lhotkou Pozorovatelna nad Lhotkou
pohled na severovýchod
(v pozadí sídliště Lhotka)
Pozorovatelna nad Lhotkou
pohled na jihovýchod
Vstupní partie objektu Pozorovatelna ve stráni nad Lhotkou

 
Vstupní partie
řešená schodištěm
s pancéřovými dveřmi
Pozorovatelna ve stráni
nad Lhotkou

autor: Blackjack

Původní článek z 2. června 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011