Pevnosti za II. sv. války\Protiletecké kryty\Protiletecký úkryt ve sklípku pod Tmavou fortnou v Chrudimi

Sklípek pod Tmavou fortnou

GPS souřadnice objektu:

49°57'9.57"N,15°47'42.03"E

Terénní průzkum:

17. 2. '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

17. 2. '05, P. Kunc, J. Kuchynka

Až skoro na konci Lázeňské ulice, hned vedle starého domku, ze svahu vystupuje neobvykle masivní portál, vstup do malého sklípku zakončeného jeskyňkou. Vstupní partie je opravdu silně naddimenzována, žulový vstup, dvě opěrné zídky a kabelové prostupy skrz kamenné zdivo dovnitř dávají tušit protiletecký kryt. Strop je místy vyztužen litým betonem. Nadloží je tvořeno dvěma až pěti metry granodioritu skalního ostrohu, kolem kterého se obtáčí řeka Chrudimka, a na němž leží chrudimské staré město.

Náčrt
Náčrt sklípku

Bezprostředně za vstupem, dnes již postrádajícím jakýkoliv uzávěr, je vystavěna stěna proti tlakové vlně. Za zalomením chodbičky se nachází ještě malá komůrka, a pak už následuje místnost klenutá kamenným zdivem, která dříve zřejmě sloužila jako malé sklepení právě onoho domečku. Po stěnách jsou znát pozůstatky elektrických rozvodů. Vzadu za místností je ještě průchod do kaverny vylámané ve skále, ale to je již úplný konec tohoto malého sklípku. Možná jde o naplánované, ale nedokončené pokračování sklepení. V jeskyňce je kalužina s průzračně čistou vodou, naproti tomu je však na podlaze všude jinde ve sklípku vrstva slizkého jílovitého bahna.

Sklípek opravdu v letech II. světové války sloužil jako veřejný protiletecký úkryt (pravděpodobně byl ale pro ukrývání upraven již ve 30. letech s narůstajícím válečným nebezpečím). V době II. světové války byla Chrudim známá svým strojírenským průmyslem (především firma Fr. Wiesnera), místní letiště využívala německá Luftawafe, a tak se útoky spojeneckých letounů na město daly očekávat. Například chrudimský rodák pan Jaroslav Doležal vzpomínal, jak se zde jako pětiletý spolu s rodiči ukrýval při náletu na Pardubice dne 24.8.1944. Součástí úkrytu byla i ruční pumpa, umístěná v komoře, pomocí níž se vodou z náhonu stříkalo prostranství před portálem. Lavice pro ukrývané byly umístěny podél obou stěn a sedělo se též ve výklencích. Běžně se zde ukrývalo kolem 30ti osob. V poválečných letech kryt zůstal prázdný, nahradily jej odolnější sklepní úkryty na nově budovaných sídlištích. Nějaký čas poté se zde ještě údajně skladovala zelenina, pak objekt definitivně zpustl.

Vchod do podzemí Zalomení vstupu Pohled k povrchu Předsíňka
Vchod do podzemních prostor
napravo vchodu postrádajícího
uzávěr jsou kabelové prostupy
Hned za vchodem je zalomení
Proti tlakové vlně?
Pohled k povrchu
vlevo ústí zmiňované vnější prostupy
a vpravo se jde ku dennímu světlu
Vlevo do komory,
tam předpokládám možný původní
vchod z ruiny vedlejšího domu
Klenutý sál Pohled sálem Na konci byla malá jeskyňka Kalužina v jeskyňce
Klenutý sál
na podlaze bylo několik
cenťáků kluzkýho bahna...
Pohled týmž sálem
zpátky směrem ke vchodu
Na konci byla malá jeskyňka ... a v ní asi zbytek studny
a zabetonovaná díra ve stropu
Průhled nazpátek      
Průhled nazpátek      

zdroje: - vlastní terénní průzkum uskutečněný 17. 2. 2005

autor: Blackjack

Původní článek ze 20. února 2005
byl naposledy upravován 24. září 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011