Technické památky\Odvodňovací štola pod chrudimským Okresním soudem

Štola pod Okresním soudem

GPS souřadnice objektu:

49°57'9.05"N,15°47'47.61"E

Terénní průzkum:

17. 2. '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

17. 2. '05, P. Kunc, J. Kuchynka

Několik desítek dlouhá, úzká štola slouží k odvodnění prostranství, na němž stojí Okresní soud v Chrudimi. Jsou do ní zaústěny všechny okapové svody, štola vychází na povrch pískovcovým portálem v prudkém svahu za městskými hradbami. V jejím průběhu z ní odbočuje několik svislých komínů, celkově se její profil zužuje až na světlost 50x40 cm.

Portál odvodňovací štoly Zalomené vyústění chodby Pohled dolů, na náhon Chodba
Vchod do odvodňovací štoly
ve srázu pod budovou
Okresního soudu
Klenba
nad zalomeným vyústěním
A shlédnutí dolů,
na mlýnský náhon
Chodba
za počátečním zalomením, na konci
je znát krátký žebřík, delší by již nešlo
úzkou chodbou protáhnout...
První komín se žebříkem Týž komín z chodby nahoře Nedlouhé stoupání Druhý komín, ten vyšší
První komín
tady to ještě šlo, bylo kam se
zachytávat ve zdech a
byl zde i žebřík
Tentýž komín
pohledem z horní chodby
Po krátkém stoupání
se chodba opět napřímila. Tu svíčku
bych tu moc nepreferoval. I tak jsem
už měl mírné obavy z oxidu uhličitého
Druhý komín
je zřejmě slepý.
Kolega se vysápal
asi šest metrů vysoko
Zalomení štoly Konec?
Levé zalomení,
tady už byl labilní i strop
Zával?
Anebo pokračování ve stoupání?
Dál už byl profil štoly velice úzký
až neprůchodný...

autor: Blackjack

Původní článek ze 17. února 2005
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011