Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Velitelské stanoviště v Jičíně na Čeřovce

Objekt podpovrchového velitelského stanoviště v Jičíně na Čeřovce

Situační mapa objektů na Čeřovce
Situační ortofotomapa, Čeřovka

GPS souřadnice objektu:
50°26'38.69"N,15°21'45.62"E

Terénní průzkum:

není známo

Fotodokumentace:

není známo

Město Jičín bylo mezi lety 1968 - 1992 místem dislokace 310. samostatného spojovacího praporu směrových stanic Sovětské armády. Důležitost tohoto útvaru v rámci Střední skupiny vojsk ilustruje už samotná přímá podřízenost k velitelství CGV v Milovicích. Úkryty poblíž místní části Čeřovka jsou však československé provenience. Komplex několika propojených místností velitelského stanoviště poblíž hřiště na Čeřovce, v místě bývalých kasáren (které samotné jsou ostatně vybaveny odolným podzemním velitelským úkrytem) ukazuje opravdu širokou variabilitu rámové konstrukce.

Příjezdová komunikace ke hřišti na Čeřovce, dříve areál kasáren Vnější plechový poklop jednoho z několika úkrytů typu ÚŽ-6 Vchodová partie úkrytu Jedna z užitných místností
Příjezdová komunikace
ke hřišti směrem od kasáren
Vnější plechový poklop
jednoho z úkrytů
Průhled
přes první protitlaková vrátka
do nitra objektu
Jedna z místností,
vzájemně oddělitelných
protiplynovými vrátky ŽDV-6/I
Jiná místnost, na stěnách je unifikované vybavení, kryt je vybave vzduchovými filtry Pohled k východu z místnosti Šachta nouzového východu
Další místnost
Na stěnách jsou skládací rámy stolků
a sedaček, zcela vzadu, vedle nou-
zového východu, jsou umístěny filtry
Pohled zpět,
k přístupové chodbičce
Šachta nouzového východu
uzavíratelná pancéřovým poklopem

zdroje: - Server Jičín

autor: Blackjack

Původní článek z 15. června 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011