Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Úkryt ÚŽ-6 obsluhy dálné NS letiště Hradec Králové

Úkryt typu ÚŽ-6 určený pro personál dálné naváděcí stanice bývalého letiště v Hradci Králové

Dálná naváděcí stanice na okraji Malšovy Lhoty
Dálná naváděcí stanice
v Malšově Lhotě

GPS souřadnice objektu:
50°12'14.54"N,15°52'53.38"E

Terénní průzkum:

13. srpna '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

13. srpna '05, Petr Kunc

Jako obraz doktríny zvyšování ochrany vojsk před účinky zbraní hromadného ničení byl souvislosti s intenzivní výstavbou při modernizaci hradeckého vojenského letiště vybudován vedle jiných fortifikací i úkryt ÚŽ-6c pro obsluhu zařízení dálné naváděcí stanice. Areál této NS leží na katastru hradecké městské části Malšova Lhota, 4,8 km na jižním náletovém směru v ose vzletové a přistávací dráhy. Stanice sestává ze zděné budovy, v níž je uložena elektronika, a z příhradového stožáru antény. V době působení ČSLA na letišti v Hradci Králové stál na přilehlém prostranství ještě montovaný barák, sloužící jako zázemí pro obsluhu. Vlastní úkryt je ve velice zachovalém stavu, nechybí el. instalace ani žádné ocelové části výbavy, k vidění jsou zde i stojany pro filtroventilační zařízení.
Úkryt ÚŽ-6 v areálu NS Vyústění vstupní chodbičky úkrytu na povrch Hlavní vypínač a rozvody elektircké energie Protitlakové dveře ŽDV-2
Charakteristický "kopeček"
prozrazuje přítomnost úkrytu ÚŽ-6
Vstup chodbičkou
s klesáním o pouhé tři schody,
 podlaha objektu leží jen asi
jeden metr pod úrovní terénu
Elektrické rozvody
v levostranném zalomení chodbičky
Za zalomením
jsou již protitlakové dveře ŽDV-2
Průhled vstupní chodbičkou do nitra úkrytu Pohled přístupovou chodbičkou zpět Pohled z úkrytového prostoru směrem ven Úkrytový prostor
Průhled vstupní chodbičkou
přes protiplynovou předsíň
do úkrytového prostoru
Opačný pohled
vstupní chodbičkou
Pohled z úkrytového prostoru
směrem ven
Úkrytový prostor
- místnost. Vzadu je probouratelnou
přepážkou přehrazen vstup
do šachty nouzového výlezu

autor: Blackjack

Původní článek z 13. srpna 2005
byl naposledy upravován 3. prosince 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011