Poválečné fortifikace\Teritoriální radiační hlásná síť\Hláska TRHS na vrchu Veliš nedaleko Jičína

Hláska Teritoriální radiační hlásné sítě na Veliši

GPS souřadnice objektu:
50°25'3.13"N,15°18'57.09"E

Terénní průzkum:

není známo

Fotodokumentace:

není známo

Veliš je dominantní kóta se zříceninou hradu na vrcholu, má 429,2 m.n.m. a leží přibližně 2,5 km JZ od centra Jičína. Zde byl opět úkryt ÚŽ-6 VEČ 3157, označený evidenčním číslem CE 05-54-11, vystavěn v rámci TRHS. Obdobný objekt stejné funkce se nachází též na kótě 399,4 Zebín (2,5 km SV od centra Jičína). Ani v jednom případě nejsou objekty elektrifikovány a postrádají jakékoliv vnitřní vybavení, stavebně jsou však udržovány ve velmi dobrém technickém stavu (zachovalé a dokonce natřené jsou protitlakové dveře ŽDV-2 i trojice protiplynových vrátek ŽDV-6/I), jak je patrné z fotografií objektu na Veliši.

Vnější pohled na objekt situovaný na vrchu Veliš Přístupová chodbička, opatřená protitlakovými a dvěma protiplynovými uzávěry Vnitřní vybavení úkrytu Protiplynová vrátka ŽDV-6/I
Vchodová partie
objektu na Veliši
Přístupová chodbička,
osazená protitlakovými dveřmi ŽDV-2
Trychtýř s uzávěrem
jakožto improvizovaný pisoár
vyústěný do trativodu pod podlahou
Za protitlakovými dvířky
následují dvoje plynotěsná dvoukřídlá
vrátka typu ŽDV-6/I
Vstupní chodbička zevnitř úkrytu Užitná místnost Strohá, ale čistá místnost Vyústění větracího komínku
Část chodbičky
s protiplynovými
a protitlakovými dveřmi 
Pohled do jediné místnosti
sloužící jako úkrytový prostor
Strohá, ale čistá místnost
s probouratelným zaslepením
v místě nouzového výlezu
Vyústění větracího komínku
Vrch Zebín
399,4 Zebín,
na jehož vrcholu je umístěn další z
úkrytů ÚŽ-6 - TRHS,
pohledem z věže kostela na náměstí

zdroje: - Server Jičín

autor: Blackjack

Původní článek z 15. června 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011