Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\Protiletadlová raketová obrana Ostravy (77. plrb)

77. protiletadlová raketová brigáda Ostrava

Dislokace útvarů 77.plrb Velitelské stanoviště 77. plrb ve Staré Vsi
Dislokace útvarů 77.plrb
tvořících obranný perimetr Ostravy
(SA-75M/S-75M)
Velitelské stanoviště 77. plrb,
sloučené s velitelským stanovištěm
62. radiotechnického praporu
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Úkoly protivzdušné obrany průmyslového centra Ostravy plnila od roku 1961 77. protiletadlová raketová brigáda, která byla vytvořena na základě dosavadní 77. protiletadlové dělostřelecké brigády. Protiletadlová raketová technika byla dodávána postupně a po určitou dobu se na protivzdušné obraně Ostravy i nadále podílely klasické prostředky protiletadlového dělostřelectva. K dokončení výstavby brigády byla na sklonku roku 1964 použita technika čtyř protiletadlových raketových oddílů vyzbrojených PLRK SA-75M DVINA, dodaná od pražské 71. protiletadlové raketové brigády. Po ukončení procesu přezbrojení na raketovou techniku se ve 2. polovině 60. let brigáda skládala z pěti protiletadlových raketových oddílů (1. až 5.plro), vyzbrojených PLRK SA-75M DVINA, a jednoho technického oddílu.

K 1.9.1969 byla brigáda přejmenována na protiletadlový raketový pluk, při zachování stávajícího počtu oddílů. Ke zpětné reorganizaci na brigádu již nedošlo, naopak v roce 1974 pluk předal jeden protiletadlový raketový oddíl 186. protiletadlovému raketovému pluku Pezinok, zajišťujícímu obranu Bratislavy.

V průběhu 2. poloviny 80. let proběhlo přezbrojení dvou protiletadlových raketových oddílů na PLRK S-75M VOLCHOV.

V roce 1990 byl na PLRK S-75M VOLCHOV přezbrojen další oddíl, zatímco poslední protiletadlový raketový oddíl, vyzbrojený PLRK SA-75M DVINA, zanikl.

Koncem roku 1994 byl 77. protiletadlový raketový pluk v rámci transformace AČR reorganizován na 43. protiletadlový raketový pluk.

K 31. 12. 1999 byl 43. protiletadlový raketový pluk zrušen.

Do roku 1974 se 77. protiletadlový raketový pluk skládal z následujících útvarů:
1.plro Oldřišov   (situace v terénu)

SA-75M Dvina

2.plro Stará Ves n. Ondřejnicí (místní situace), (útvar) (situace v terénu)

SA-75M Dvina

3.plro Frýdek-Místek   (situace v terénu)

SA-75M Dvina

4.plro Nový Jičín   (situace v terénu)

SA-75M Dvina

5.plro Březová (místní situace) (situace v terénu)

SA-75M Dvina

+ to Frýdek-Místek   (situace v terénu)

6/2006 - Dodatek k článku o 77.plrb Ostrava
Dostal jsem e-mail od pana Tomáše L. jako reakci na můj článek o 77.plrb Ostrava. Navštívil areál bývalého 5.plro Březová dvakrát. Jednou brzo po tom, co jej armáda opustila (to znám, to by se to fotilo, kdyby v té době byly tak běžné digitální foťáky, jako jsou dnes). Napodruhé už udělal digitálně několik fotek. Pochopitelně mezi tím základna poněkud zchátrala.

Po prvním shlédnutí obrázků jsem si řekl, že by bylo dobré zveřejnit je a podělit se tak s ostatními fandy pro tyhle věci o několik vskutku raritních snímků! Autor popisuje stav základny a píše, že např. oplocení je v pořádku a tak tam někdo chová ovce. Mně dostaly asi tři snímky, protože TOHLE bych nečekal. Obratem jsem ho požádal o souhlas se zveřejněním jeho obrázků. Nevím proč, ale zpět přišla hláška, že mail nelze doručit. Touto cestou vysvětluji, proč jsem se nakonec rozhodl poslat Blackjackovi bez předchozího souhlasu autora obrázky i svůj text, aby to pověsil na web. Předpokládám, že autor fotek LT souhlasí s jejich zveřejněním.

Základny komplexů S-75 VOLCHOV (DVINA) jsou si v mnohém podobné, tak jsem zkusil obrázky seřadit tak, jako bychom prošli základnou. Rozhodně mimo "C" byl tělovýchovný koutek (opičí dráha), kde se vojáci jistě rádi a dost pobavili. Poblíž "C" byl i psinec. A tohle je pohled na vstup do areálu zevnitř. Poblíž vchodu v "C" je odolný úkryt. Téměř ve středu základny je budova pro odpočinek směny. V bojové části byly i různé skladovací budovy. Zde je jedna z nich.

Nesmíme zapomenout na místo, kde stály odpalovací rampy, zde je jedno takové, docela zachovalé. Kolem tohoto místa byl vždy ochranný val. V areálu bývaly natažené maskovací sítě a tohle je jeden z kotevních úchytů. V geometrickém středu základny bylo vždy velitelské stanoviště, podobné všem těm, která už jsem viděl. Toto místo je možná z jeho vnitřku. V rozích základny byla stání vždy pro dva přepravníky s naloženými raketami. Někde bývaly přepravníky kryté jen sítěmi, někde byl všeliké laminátové přístřešky a zde v Březové byly krásné dřevěné přístřešky se šikmou střechou.  

První raritou je zachovalá kovová plošina pro NRL! Není moc základen, kde by byla vůbec k vidění a ještě v tak zachovalém stavu. Viděl jsem ji na ortofoto základny a netušil jsem, že ji uvidím aspoň na fotce. Přece jen je to z Plzně kousek cesty… . Tento pohled ukazuje, že jde o docela rozměrnou konstrukci.  Existence rampy nebyla "povinná", i když mnohde byla. Ale tato je asi obzvlášť velká.

Druhou raritou je, že u hradby vojsko zanechalo torzo anténní jednotky, velmi pravděpodobně NRL. To jsem v žádné základně nenašel… . Takhle anténní jednotka NRL vypadala v použitelném stavu (foto z webu).

Největší překvapení (pro mě) skrývá tento obrázek! Pokud jsem na základnách viděl místo pro odkládání raket, vypadalo asi takto (PJ), anebo takto, v Nových Mitrovicích, 5. plro 185.plrb (PH), či zde (PD). Poprvé v životě vidím místo pro odložení rakety, kdy je na betonových soklech dochovaná lafeta, na kterou přesunuli raketu z přepravníku. Lze odvodit, že podobná (ne-li stejná) lafeta byla v odolném úkrytu pro 6 raket uvnitř "C" (PH), o šesti oddělených kójích (PD). V detailu jedné kóje jsou vidět šrouby, kterými byla připevněná k podlaze.

K fotkám pana LT jsem v několika případech přidal jiné fotky (pro pořádek s označením autorů), aby dokumentovaly co nejlépe rozdíl ve stavu základen. Tak to je vše. Ještě jednou děkuji autorovi fotek LT za to, že je vůbec pořídil  a že nic nenamítá proti jejich zveřejnění. Udělal mi radost! Možná i vám.

autor: Petr Janda

Původní článek z 9. června 2006
byl naposledy upravován 23. června 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011