Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\Protiletadlová raketová obrana Brna (76. plrb Brno)

76. protiletadlová raketová brigáda Brno

Dislokace útvarů 76.plrb SVS 76. plrb a 61. rtpr v Sokolnici
Dislokace útvarů 76.plrb
tvořících obranný perimetr Brna
(SA-75/S-75, S-125, S-200)
Společné VS 76.plrb
a 61. rtpr v Sokolnici

Protivzdušnou obranu Brna zabezpečovala od roku 1961  76.protiletadlová raketová brigáda, která byla vytvořena na základě dosavadní 76. protiletadlové dělostřelecké brigády. Protiletadlová raketová technika byla dodávána postupně a po určitou dobu se na protivzdušné obraně Brna podílely ještě klasické prostředky protiletadlového hlavňového dělostřelectva. Po ukončení procesu přezbrojení na raketovou techniku se ve 2. polovině 60. let brigáda skládala ze čtyř protiletadlových raketových oddílů (1.-4.plro), vyzbrojených PLRK SA-75M DVINA, a jednoho technického oddílu. V ČSLA byl od určité doby prosazován trend sloučených velitelských stanovišť, to znamená, že v místě velení radiotechnického praporu (v případě 76. plrb se jedná o 61. rtpr), tedy v Sokolnicích, bylo vybudováno i VS brigády (v době míru se nacházelo v kasárnách v Brně - Řečkovicích, 49°15'5.963"N, 16°34'19.47"E). Brigádní VS v Sokolnicích, příslušníky útvaru nazývané "Mohyla", bylo zodolňováno v letech 1986-90 (v době přestavby bylo VS brigády provizorně dislokováno v poli u silnice č. 380, při výjezdu z Tuřan, 49°8'20.28"N,16°40'38.71"E). U Sokolnic se též nachází plánované, ale do roku 1989 již nerealizované stanoviště RL O-14, potenciálně působícího ve prospěch VS (49°6'49.94"N,16°46'8.75"E).

Brigáda využívala divizní cvičiště PLRV, situované nedaleko Jamolic u Dukovan.

K 1.9.1969 byla brigáda přejmenována na protiletadlový raketový pluk, při zachování stávajícího počtu oddílů.

K 1.9.1978 došlo ke zpětné reorganizaci na brigádu, přičemž v době složení svazku jej doplnily čtyři protiletadlové raketové oddíly (5.-8. plro), vyzbrojené PLRK S-125 NĚVA.

V roce 1985 proběhlo přezbrojení dvou protiletadlových raketových oddílů (2., 3.plro) na PLRK S-75M VOLCHOV.

V roce 1988 byl zrušen 1. protiletadlový raketový oddíl Unín, vyzbrojený PLRK SA-75M DVINA.
Dislokace útvarů 71.plrb
Základna 1. a 2.plrs v Rosicích
protějšek tzv. skupiny VEGA
(zmínka na brdy.unas.cz,
pojednání o 71.plrb)

K 1.4.1989 byla brigáda doplněna protiletadlovou raketovou skupinou S-200 VEGA, dislokovanou v Rosicích u Brna. Přesnější lokalizace je Rapotice. Skupinu tvořily dva protiletadlové raketové oddíly (9., 10. plro) vyzbrojené PLRK S-200 a technický oddíl (to). Skupina byla zrušena ve 2. polovině 90. let.

V roce 1989 byl slavnostně zrušen 4. protiletadlový raketový oddíl, vyzbrojený PLRK SA-75 M DVINA, jeho technika však byla odvezena do OZ Mostkovice již na podzim 1988.

V roce 1985 tvořily 76. protiletadlovou raketovou brigádu následující útvary:

1.plro Unín (situace v terénu)

SA-75M Dvina

2.plro Ketkovice (situace v terénu)

S-75M Volchov

3.plro Vranovice (situace v terénu)

S-75M Volchov

VÚ 3855 4.plro Nížkovice (situace v terénu)

SA-75M Dvina

5.plro Brno - Líšeň (situace v terénu)

S-125 Něva

6.plro Sokolnice (situace v terénu)

S-125 Něva

7.plro Ořechov (situace v terénu)

S-125 Něva

8.plro Omice (situace v terénu)

S-125 Něva

+ to Neslovice (situace v terénu)

Z tabulky vyplývá, že 76. plrb Brno kopírovala svojí výzbrojí 71. plrb Praha (později Slaný-Drnov). Rozdíl byl v množství oddílů s PLRK S-75 VOLCHOV (SA-75 DVINA) a PLRK S-125 NĚVA. Také později vzniklá skupina VEGA PLRK S-200 (9. a 10. plro) měla o jeden protiletadlový raketový oddíl méně, než skupina VEGA v Dobříši.

V dlouhodobějším plánu rozvoje ČSLA se počítalo v létech 1991 - 1995 u 76. plrb Brno s vytvořením dvou nových protiletadlových raketových oddílů (S-300PMU) v rámci PLRV PVOS (nahrazujících dříve zrušené 1. a 4. plro). Tento záměr již však nebyl vzhledem k nastalým politickým změnám realizován.

Koncem roku 1994 byla 76. plrb v rámci transformace AČR reorganizována na 42. plrb ve složení:
1.plrs Rosice (9. a 10.plro) (situace v terénu)

S-200 Vega

2.plrs Rosice (2. a 3.plro) (situace v terénu)

S-75M Volchov

3.plrs Sokolnice (5. a 6.plro) (situace v terénu)

S-125 Něva

4.plro Ořechov (7. a 8.plro) (situace v terénu)

S-125 Něva

+ to Neslovice (situace v terénu)

V roce 1999 byla 42. plrb zrušena a zbývající protiletadlové raketové skupiny byly předány do podřízenosti 44. plrb Slaný - Drnov (dřívější 71. plrb, následně 41. plrb).

zdroje: - Vojenství kvalitně (Pavel Minařík)
- "rotarepo"
- Mapy.cz
- pan Pavel Sláma

autor: Petr Janda

Původní článek ze 14. dubna 2006
byl naposledy upravován 8. října 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011