Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Poválečná pozorovatelna v Milheimově ulici v Pardubicích

Pozorovatelna v "Karanténě"

GPS souřadnice objektu:
50°1'44.696"N, 15°45'31.635"E

Terénní průzkum:

30. června '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

30. června '05, Petr Kunc

Kriegsnotspitals in Pardubitz. V prvopočátcích, za dob prvé světové války zde, jižně za pardubickým nádražím, bývala od roku 1914 vojenská záložní nemocnice, se svou rozlohou 800000 m2 tehdy vůbec největší v monarchii. Jen pro představu, celkový náklad na zřízení lazaretu činil 21 milionů rakouských korun. Svá zranění a nemoci si v kompletně vybaveném areálu 365 baráků s kapacitou 35000 pacientů léčilo na jeden milion vojáků. Původně se oficiálně zvala Kriegsnotspitals in Pardubitz, leč čas přežilo spíše vžité pojmenování "Karanténa". Po válce nemocné vystřídali nemajetní - pamětníci dodnes vzpomínají na svízelné životní podmínky v dlouhých dřevěných přízemních barácích. Roku 1919 byl v Pardubicích zřízen Ženijní pluk, jenž krom Kasáren TGM, Technického cvičiště a později tzv. Nových železničních skladů využíval i rozlehlé skladovací prostory Karantény (všechna zařízení byla propojena vojenskou polní dráhou rozchodu 600 a později i 760 mm). Ačkoli železniční vojsko část zavlečkovaného areálu opustilo (ve '47 na jeho místě vzniklo první pardubické sídliště, Dukla), armáda si ponechala některé objekty i nadále až do devadesátých let minulého století.

Pozorovatelna z 50. let. A právě před jedním ze skladů ve dnešní ulici Milheimově byla, dle použitých materiálů a konstrukce zřejmě v průběhu padesátých let, vybudována tato malá atypická pozorovatelna o půdorysu písmene L. Podpovrchová část stavby je provedena z cihelného zdiva a vytváří krátkou přístupovou chodbičku, jež ústí do vyvýšeného stanoviště pozorovatele. Průzory rozměru 45x7cm ve stěnách z prostého betonu tloušťky 20 cm odtud směřují do všech čtyř stran, ovšem dnes jsou možnosti výhledu do okolí téměř bezvýznamné.

Plán "Karantény" ke stažení (Východočeské muzeum Pardubice)
Z pardubické "karantény". Hrst vzpomínek (Klub přátel Pardubicka)
Pardubicko revolucionářské a partizánské - hrst vzpomínek odbojníků (Klub přátel Pardubicka)

Pozorovatelna pohledem z ulice Pozorovatelna v Milheimově ul. Celková situace objektu Vchod a přístupová chodbička
Pozorovací objekt
u baráku číslo 21
v bývalé "Karanténě"
Pohledem na jih
V pozadí malý pomníček,
zřejmě upomínající na II. sv. válku
Celková situace,
vstup, snad krom kusu plechu,
postrádá jakýkoli pevnější uzávěr
Přístupová chodbička
v bedně vzadu
se bohužel již nic nenachází
Pozorovací stanoviště Pozorovací průzor tvarovaný v betonu Strop ve výšce 190 cm od podlahy Pohled ze stanoviště zpátky do chodbičky
Úzká chodba končí stupínkem
a betonovou pozorovací nástavbou
Specifický pozorovací průzor... ... strop... ... a pohled nazpět

autor: Blackjack

Původní článek ze 30. června 2005
byl naposledy upravován 5. října 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011