Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Muniční sklad Valy - Veselí

Opuštěné muniční skladiště pěchotního střeliva ve Veselí u Přelouče

GPS souřadnice objektu:

50°0'32.37"N,15°36'7.68"E

Terénní průzkum:

21. června '03, P. Kunc, M. Čáp
24. března '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

24. března '05, Petr Kunc

Na bývalá muniční skladiště různého rozsahu můžeme v tuzemsku narazit, řečeno s trochou nadsázky, téměř v každém větším polesí. I to je odrazem obrovské intenzity v budování ozbrojených složek v průběhu minulých desetiletí. Naprostá většina dnes často zcela vyrabovaných objektů je již samozřejmě převedena do majetku místně příslušných obcí, využití odlehlých a navíc zničených skladů je ovšem více nežli problematické. Nejrozšířenějšími a zároveň relativně nejméně zabezpečenými MS byly právě sklady pěchotní munice, které příslušely ke každé posádce.
Plán areálu MS ve Veselí u Přelouče
Plán areálu MS

Městečko Přelouč se stalo místem dislokace například 254. silničního stavebního praporu (1968-1991), 135. silničního mostního praporu (1968-69) a Automobilního opravářského závodu (1967-89). Tyto útvary využívaly právě objekt MS zřízený někdy ve druhé půli 60. let na katastrálním území Štěpánov u Přelouče. Vojenské materiály o objektu hovoří jako o Muničním skladu Valy - Veselí (CE 05-32-28). Rozloha oplocené skladovací části dosahuje 11 hektarů. AČR objekt opustila na konci roku 1993, poté celý areál chátral a byl postupně rozebírán.

Ze silnice Veselí - Přelouč odbočuje v Horeckém lese štěrková, částečně zpevněná cesta, která je přístupovou komunikací k MS Valy - Veselí. První budovou, ještě mimo oplocený areál, je strážnice. Poté cesta odbočuje do vlastního skladovacího areálu obehnaného plotem s ostnatým drátem, kde tvoří průjezdnou smyčku, podél níž jsou situovány jednotlivé skladovací objekty. Čtyři menší sklípky, vždy o třech komorách, jsou obehnány vysokým zemním valem. U spojnice cest leží rozsáhlejší zděná budova a až v zadní části areálu jsou umístěny dvě velkoplošné haly s nákládacími rampami, protipožární nádrž a transformátor. V průběhu let je patrná rychlá degradace všech staveb, ať již absencí údržby či rozkrádáním všech kovových částí. Po neúspěšném prodeji byl majetek v roce 2004 převeden obci Veselí u Přelouče, objekt strážnice využívá soukromý majitel.

Zde bývala brána do oploceného areálu Trojkomorový sklípek obehnaný zemním valem Budova u křižovatky Trojkomorový sklípek obehnaný zemním valem
Oplocení a brána
do skladovacího areálu
Jeden ze sklípků
obehnaných zemním valem.
Na střeše objektu je dosud napnut
kabel hromosvodu
Zděná budova u křižovatky Další ze sklípků
v zemním valu
Průjezdná skladovací hala Interiér průjezdné haly Skladovací hala s nakládací rampou Interiér objektu
Skladovací hala, průjezdná
byla ještě před rokem zaplombována.
Vrata mezitím kdosi odstěhoval...
Uvnitř rozpadajících se budov
je jen pusto a prázdno
Druhá skladovací hala
s nakládací rampou
Interiér objektu
na předchozí fotografii
"Orchestrion" ve Veselí 731 011-3 Manipulační vlak vedený 731 011-3 na cestě do Heřmanova Městce Lepějovice, kostel svatého Michala
Na zpáteční cestě,
taktéž ve Veselí, se mi ještě podařilo
zastihnout Os 25012 z Prachovic
(810 172-7)
731 011-3 "Favorit"
s vozem řady Es
v zastávce Veselí u Přelouče
Manipulační vlak
odjíždí směrem na Heřmanův Městec
Bývalá ves Lepějovice
původně gotický kostel sv. Michala
se zvonicí

Ještě jeden nadmíru zajímavý objekt se nachází nedaleko bývalého MS Valy - Veselí. Jedná se o areál někdejšího národního podniku TESLA Pardubice, závodu Ústav pro výzkum radiotechniky. Přísně střežený prostor výzkumného zařízení (infrakamery a hlídaný koridor mezi dvojitým oplocením) byl zřízen v budovách bývalé prvorepublikové potravinářské továrny statkáře Kokeše, ležící v lese při silnici mezi Přeloučí a Pardubicemi. Toto je místo, kde byly vyvíjeny později tolik proslavené československé pasivní radiolokační systémy. Zkušební plošina pro radiolokátory dodnes stojí nedaleko, osamocena v poli u obce Bezděkov.

Kokešov Zkušební plošina radarů
Někdejší Tesla ÚVR n.p.
Kokešov
Zkušební plošina radarů
Je podivuhodné, jak pozorně lidé za
posledních deset let dokázali očesat
všechna zařízení až na konstrukci

autor: Blackjack

Původní článek z 21. června 2003
byl naposledy upravován 24. března 2005

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011