Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Bývalý VVP Mimoň

Ralské ohlédnutí

Po více než dvacet let zakázané pásmo, téměř izolovaná vojenská městečka a lágry, pěchotní, tankové a letecké střelnice se svými dopadovými plochami, kryty, stanoviště hlídek, muniční sklady, podzemní komplexy pro uchovávání jaderných hlavic, kilometry polních opevnění a zemljanky, elektrické stožáry křižující rozsáhlé hvozdy i písečné pláně, letiště uzpůsobené dokonce pro přistávání raketoplánu Buran a nedaleko utajený výzkumný ústav sovětské armády. Tak nějak si asi většina lidí představí oblast rozkládající se jižně od stejnojmenné mohutné dominanty zdejšího kraje, vrchu Ralsko.

Jenže po patnácti létech po odchodu posledních vojáků okupační Rudé armády již není představa o lesích plných nevybuchlé munice až tak úplně přesná. Za léta vlády nikoho byla většina území odborníky popsána a zdokumentována, reorganizující se česká armáda neprojevila až na pár vyjímek o nově nabyté majetky v hodnotě miliard korun zájem a tak v závěru dvacátého století nastoupila další armáda, těžko říci kolikátá už v pořadí (namátkou jmenujme Husitské šiky, žitavská vojska, Švédy, obě strany války v roce 1866 a ve dvacátém století krom Rakousko - Uherské armády, ČSA, SA a Wehrmachtu dokonce i Izraelské jednotky). Ovšem tito nájezdníci zřejmě nepřišli ve zbrani - zato odnesli, rozebrali či alespoň zdevastovali, co se dalo. V bývalém vojenském prostoru zůstalo jako memento na nedávnou minulost nemnoho ruin budov všeho druhu, několik betonových bunkrů a pár pancéřových zemljanek. Největší koncentrace vojenské pozůstalosti je v prostoru někdejší letecké základny 236. SBOLP a 131. SMLD na letišti v Hradčanech. Dalo by se říci, že to tu docela žije, část zodolněných úkrytů letadel využívá Aeroklub Česká Lípa (včetně předválečného hangáru), jinde se zabydlela pila, jež přímo na místě odtěžuje porosty, a některé ÚLy jsou pronajímány jako sklady, místy míjíme deponie stavební suti, jíž je v okolí také dostatek. Po VPD i pojížděcích drahách co chvíli prosviští automobil a areálem křižuje i policie. Hvězdovské a Ploužnické sídliště je nově zrenovováno a funguje i teplárna. V ohniscích zamoření půdy ropnými látkami po zhovadilých soudruzích trpělivě duní čerpací zařízení. Přestože to zde vypadá téměř jako po válečném konfliktu, je i tady znát postupný obrat ke znovuobnovení pořádku a smysluplnému využití nechtěného ruského dědictví.

Naopak prakticky v celém zbytku prostoru pozůstatky někdejších vojenských zařízení rok po roce milosrdně pohlcuje příroda. Na Strážově pomalu zarůstají zákopy obklopující opuštěnou vesnici, po níž se zachovaly pouze několikapatrové sklepy tesané před staletími v pískovci a pláň s panelovými plochami pro odpalování raket SCUD, vegetace zvolna smazává tankodromy podél cest protínajících širé lesy, vlastně jedno rozlehlé, celistvé polesí. Míjíte jednu z dominant kraje, Velkou Bukovou, zvolna se přibližujete, obejdete úpatí, pokračujete svou cestou a mezi Strážovem a Hradčanským letištěm zdravíte jednoho - dva houbaře, červencové vlhko přeje pravákům stejně jako borůvkám, které by nikdo nestačil všechny otrhat, ani kdyby tu takový byl. A Buková se vzdaluje. Znovu a zas jediné co potkáváte jsou odnikud a nikam směřující sloupy elektrických vedení dávno postrádající vodiče. Areál letiště dodnes obklopuje dvojitý plot z ostnatého drátu, museli ho zde rozvinout snad desítky kilometrů, místy je překážka zpevněna protitankovými jehlami, i po letech je problém jej překonat. Stojánky vybudované v roce 1985 na jihovýchod od ranveje už kdysi osiřely, Hindy odlétly a přírodní maskování je dovedeno k dokonalosti. Spočinutí u Eustachovy kaple člověka naplní pocitem, jež v chrámech obyčejně nezažíváte, nevadí, že nástěnné malby doplnil ruský vojín freskou Smolensk 1976, necítím ani toliko lítosti nad sovětským buranem... . Jen pár metrů u rozcestí stojí sakrální stavba civilizace diametrálně odlišného smýšlení, kryt protivzdušné, vypleněný stejně jak kaplička opodál. Po cestě liduprázdnými lesy se pocestný vpodvečer rád zastaví v Hradčanech, ve společnosti Osamělé Hvězdy. A západ slunce stále stejně nasvicuje kilometry betonu letištních ploch, jemu je jedno, kdo zrovna stojí u vysokého pertinaxového stožáru na Hradčanské vyhlídce, zdali šedá, zelená či úplně jiná postava. Jen forsáž nad ranvejí už duní pouze v představách shlížejících. A brzká rána pod klenbou Skautského převisu, kdy sporý oheň rozehřívá kotlík se snídaní... Hic suc leones.

Podvečerní Bezděz, zrcadlící se v hladině Břehyňského rybníka Getsemanská zahrada, objekty AČR Opuštěná zastávka s nápisy v azbuce, kdesi mezi Doksy a Mimoní Panelová odpalovací plocha raket středního doletu na Strážově
Silueta Bezdězu
nás provázela celou
podvečerní cestu z Doks
Rozsáhlé objekty AČR
u Getsemanské zahrady
Brzy z rána:
silnicí směrem na Bílý kámen
Odpalovací plocha raket SCUD,
Strážov
Ocelový fragment ve kmeni dubu na hrázi Strážovského rybníka Typická ukázka dnešního stavu většiny budov v Ralsku Zodolněný úkryt pro letouny na letišti Hradčany Označení nivelety v ÚLu
Pozůstatky po okupantech
budou v Ralsku ještě dlouho patrné.
Zde kus jakési součástky zabodnutý
ve stromě u Strážovského rybníka
Perimetr letiště Hradčany
Ruina budovy strážní roty
poblíž někdejších stojánek
vrtulníků Mi-24
Některé ÚLy využívá aeroklub
Česká Lípa, v jiných funguje pila
či drobní nájemci, ale velká většina
jich nadobro osiřela...
Niveleta zaznačená na stěně 
každého z úkrytů letadel
(kvůli seřizování palubních přístrojů)
Sovětská mudrosloví, kam se podíváš Úkryt u shluku ÚLů A jeho interiér Kryt pro pozemní personál
V ÚLech se toho už mnoho
nedochovalo. Marx-leninské poučky
vedle pokynu "Před spuštěním
motoru otevři vrata" jsou výjimkou
Zodolněný úkryt pro techniku Interiér... Jeden z krytů pro personál
podél pojížděcí dráhy. Na prvý pohled
je tento typ budován v nižší odolnosti,
nežli podobné úkryty pro piloty u ÚLů
Vstupní partie krytu Válcová prefabrikovaná místnost s nouzovým východem Jedny z mnoha nádrží PHM - mezi pojížděcí a vzletovou dráhou Nouzový východ u nádrží
Hned za vstupním zalomením
chodby s tlakovými dvířky se
nacházejí takováto, zřejmě
protiplynová, gumotextilní vrátka
Dnes již kryt postrádá jakékoli
vnitřní vybavení.
Vzadu se nachází nouzový východ
Nádrže PHM u VPD
- dvě rovnoběžné podzemní cisterny
propojené krytem pro strojní zařízení
(čerpadla atp.)
Vchod do krytu...
Zalomená chodbička vchodu z typických prefabrikátů sovětské provenience Technologická místnost u nádrží PHM Sklady letecké munice ČOT naproti prvorepublikovému hangáru
... zalomená chodbička... ... místnost pro technologie
a východ
Sklady letecké munice
na hradčanském letišti.
Silnostěnná vrata byste tu dnes
již hledali marně...
Budova čety oprav techniky
I tento objekt posloužil jako kulisa pro
natáčení Tmavomodrého světa, jak
dokumentuje nápis "Officers mess"
Neustávající čerpání RL ze zamořené půdy Takřka neprůchodné porosty v nivě Ploučnice Silnice ke spalovně chemických odpadů, Boreček Eustachova kaple
Okupanti nám tu, krom
poničené krajiny, nechali i podzemní
překvapení - čerpadla ropných látek
vyluzují odporný hluk dnem i nocí
Luhy poblíž Ploučnice
Najít v tomto kraji most
dá větší námahu,
než by si kdo mohl myslet...
Vojenská silnička
v Borečském polesí
Eustachova kaple
Důkaz neskonalého buranství
přešlých věků
Kryt protivzdušné u Eustachovy kaple Druhá (oddělená) část téhož krytu BPRS a přilehlý kryt (Hradčany) Zátiší u Osamělé Hvězdy
Kryt PVO
nedaleko kaple
(pro porovnání foto
z devadesátých let
)
Druhá část téhož krytu Blízká přívodní radiová stanice
v prodloužení VPD letiště
A den jsme zakončili
kde jinde, než u Osamělé hvězdy
Západ slunce na Hradčanské vyhlídce Skautský převis Pohled na letiště z Hradčanské vyhlídky Vzdálená přívodní radiová stanice na Skalní bráně - dnešní stav
Podvečer na Havraní skále
Jistě jsme nebyli první, koho při pohle-
du z Hradčanské vyhlídky napadlo,
jak to tu asi zřelo ještě před 20ti léty
Skautský převis
Ideální nocležna, pár metrů pod
Hradčanskou vyhlídkou
Ještě jitřní pohled na letiště
(stále nám nejdou z hlavy přistávající
Fishbedy) a již nás čekají Hradčanské
stěny, Psí kostely, Senná brána a ...
... dálná hradčanského letiště
přesně 4 km (od západní hrany)
v ose vzletové a přistávací dráhy
(původní stav viz CMA '92 - 1., 2.)
Část bunkru pod naváděcí stanicí Nepoužité střílny
Kulometná pevnůstka SPS-3M
na Skalní bráně
Celý podzemní bunkr
nebyl dokončen - na obrázku
neosazené střílny

autor: Petr Kunc

Původní článek z 24. července 2005
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011