Odborná literatura\M. Vaněk: Diana - Továrna na smrt 1944-1945

Diana - Továrna na smrt 1944-1945
Miroslav Vaněk

Miroslav Vaněk

* 23.12. 1961 v Dačicích

Vyrůstal v Jemnici, po absolvování základní školní docházky nastoupil do hornického učiliště a stal se strojvůdcem v důlní dopravě a důlním záchranářem. Roku 1987 začal pracovat u Požární ochrany železnic v Brně a poté sloužil jako hasič-záchranář na požární stanici ve Slavkově u Brna. Počínaje rokem 1993 pracuje na železnici v Brně. Kromě desítek článků s hasičskou a železniční tematikou publikoval i několik studií, například 100 let SDH v Němčanech u Slavkova, Úzkokolejná dráha Diana, Úzkokolejná dráha Vyškov - Kozlany. Do budoucna plánuje dál se věnovat továrně Diana a novému vydání publikace o úzkorozchodce Vyškov - Kozlany.

Nebýt autorovy usilovné a dlouhodobé práce (v údolí třech říček - Loučky, Libochovky a Haldy - bádá již od sedmdesátých let), bylo by velice pravděpodobné, že někdejší letecká výroba v nedokončených železničních tunelech na nově budované trati 250 by upadla v úplné zapomnění. Na jaře válečného roku 1944 bylo říšskými orgány rozhodnuto zřídit v trase nedokončené dvoukolejné trati z Brna do Havlíčkova Brodu, západně od Tišnova, nový závod vídeňské Weiner Neustadter Flugzeugwerke. Zdejší provoz, i přes mnohá provizoria způsobená nedostatkem času, rychle nabýval na strategické důležitosti (na podzim '44 se tu kompletovalo 8-10 letounů denně) a nebyl ani zdaleka dokončen, počítalo se dokonce s ražbou nových štol a doposud není zcela vyjasněno, jaké plány nacisté v souvislosti s Dianou rozvíjeli (a jaké z části uskutečnili). Vnitropodnikovou dopravu členitým údolím mezi jednotlivými etapami výroby zajišťovala v první řadě 600 mm úzkorozchodná drážka, na níž se kniha zaměřuje především. Ne nadarmo ale dostala publikace podtitul "Z historie železniční trati Brno - Havlíčkův Brod" - téměř půl obsahu dokumentuje válečný vývoj i poválečnou dostavbu samotné trati 250 v místech bývalé Diany, a že se jedná o úsek členitostí terénu nadmíru zajímavý. Krom třech tunelů vlastní letecké továrny se zde nacházejí ještě dva technicky zajímavě řešené mosty. Potěšující je i forma, jakou se autor k problematice staví - nechybí velké množství (přes tři stovky) dobových i současných fotografií, vzpomínky pamětníků ani technické nákresy (viadukt v Dolních Loučkách je dokonce vyveden na samostatné příloze) - takto nějak bych si prostě představoval nefalšované bádání.

Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel československého opevnění Brno, s.r.o.
Glinkova 9, 623 00 Brno - Kohoutovice
2003, 17. (42.) publikace
lepená vazba, křídový papír
formát A5
304 stran/199 Kč

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011