Odborná literatura\Ladislav Sochor: Přežij, pilote!

Přežij, pilote!
Ladislav Sochor

generálporučík ing.
Ladislav Sochor

* 26.2. 1929 v Drásově

Absolvoval LU v Prostějově a následně jako pilot působil v mnoha útvarech letectva ČSLA (mimo jiné 8. SLP Kbely, 18. SLP, 16. SLP, 26. SLP) a po absolvování VAAZ v Brně postupně velí 18. SBoLP v Pardubicích, 34. SBoLD Čáslav, studuje na VA GŠ Ozbrojených sil SSSR v Moskvě a pak se stává náčelníkem štábu 10. LA. Roku 1990 je na vlastní žádost uvolněn ze služeb armády. Ženat, manželka Marie, dcery Zdeňka a Lenka.

Po úspěšné knize Vzhůru do oblak přichází autor s ještě palčivější a v letech dřívějších tabuizovanou problematikou, jakou představují havárie a katastrofy našich vojenských letců. Jeho nový počin Přežij, pilote! popisuje a rekonstruuje nejkritičtější okamžiky v životě letců, a vojenských zejména. Pátrá po příčinách, které vedly k nestandardní situaci ve vzduchu a následně k nehodě. Dělá to věcně a s odbornou znalostí - sám začínal svou vojenskou kariéru jako stihač a končil ji ve funkci velitele letecké armády - bez touhy po senzaci. O to je účinnější a přesvědčivější. Jeho kniha je až doposud nejúplnějším, fakty, ciframi a snímky bohatě dokumentovaným svědectvím o černých dnech a stinných stránkách našeho vojenského letectví. Součástí knihy je i sbírka úvah o vývoji naší armády v posledním desetiletí a zamyšlení nad právě probíhajícími reformami, nechybí přehled několika nejznámějších bojových letounů celého světa.

Nakladatelství Erika, s.r.o.
P.O. Box 27, 148 00 Praha 4
1. vydání, 2002, 256. publikace
193 stran/39 Kč

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011