Odborná literatura\Dieter K. Huzel: Z Peenemünde na Mys Canaveral

Z Peenemünde na mys Canaveral
(Von Peenemünde nach Canaveral)
Dieter Karl Huzel

Von Peenemünde nach Canaveral, 1. vydání (1962)
Von Peenemünde nach Canaveral, 2. vydání (Vision Verlag GMBH Berlin, 1994)
Von Peenemünde nach Canaveral, překlad do češtiny (1996)

Dieter K. Huzel

* 3. 6. 1912 v Essenu

Po studiu na Tech. univerzitě ve Stuttgartu zaměstnán u Siemense-Stuckera v Berlíně a roku 1942 odveden do wehrmachtu. Rok nato převelen do Peenemünde na zkušební stanoviště 7. V roce 1944 asistentem v týmu Wernhera von Brauna. Na sklonku třetí říše pověřen ukrytím tajných dokumentů. Po válce přesídlil za oceán a jako člen von Braunova týmu se podílel na dalším raketovém výzkumu, i později v Rockwell International. Autor učebnic raketové techniky a četných amerických patentů.

Již od dvacátých let minulého století v Německu vědci začali řešit problém raketového motoru. S přípravami na válku byl výzkum ve třicátých letech sjednocen a umístěn do budovaného vojenského experimentálního ústavu v Peenemünde. Nacházelo se zde jak výzkumné středisko letectva (letounová střela V-1), tak výzkum pro pozemní vojsko. A právě tam byl inženýr Huzel roku 1943 převelen z východní fronty zprvu jako mechanik do stavební čety, aby se později na zkušebním stanovišti 7 v severní části podniku podílel na výzkumu rakety A-4 neboli V 2, jež se ke konci války nechvalně proslavila ničivými útoky na Londýn, Antverpy a Lucemburk. V Peenemünde prožil rozkvět a slávu i úpadek, jenž nastal ke konci války se sílícím spojeneckým bombardováním a hrozbou blížící se rudé armády. Byl pověřen ukrytím tajných materiálů výzkumu, k nimž se později po válce vrátil, předal je spojencům a v týmu Wernhera von Brauna spolupracoval ve Fort Blissu v Americe při položení základů vesmírného programu Spojených států.

Plán vojenských zařízení situovaných na polostrově Peenemünde mezi lety 1939-45
Plán vojenských zařízení
situovaných v Peenemünde 1939-45

Kniha je očitým svědectvím jak jedné epochy raketového výzkumu, tak zároveň poměrně podrobnou zprávou o jedné z tajných zbraní, na které spoléhaly vojenské špičky i ideologové třetí říše. Jde o ojedinělé svědectví, kterému rozhodně stojí zato věnovat čas.

Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o.
Ježovská 121/3, Praha 5
1996, 4482. publikace
188 stran/199 Kč

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011