Pevnosti za II. sv. v.\Protiletecké kryty\Kryt pro zaměstnance českotřebovské textilky DETAG (Primona)

Protiletecký úkryt v českotřebovské Primoně

GPS souřadnice objektu:
49°54'34.27"N,16°26'29.45"E

Terénní průzkum:

3. dubna '06, Pavel Vašata

Fotodokumentace:

3. dubna '06, Pavel Vašata

Podstatnou zmínku o protiletecké ochraně během 2. světové války a o plánovaném přesunu výroby do podzemí přináší kniha "Toulky minulostí Českotřebovska II. díl", NIKA, vydavatelství a nakladatelství Česká Třebová: 

Prvorepublikovou textilku Herman Pollack und Söhne (tedy pozdější podnik Perla a poté Primona) roku 1942 pohltila berlínská firma Deutsche Textil Aktiengesellschaft (DETAG) a postupem času byla výroba čím dál více podřizována potřebám válečného hospodářství. Počínaje rokem 1943 v části vyklizených provozů začala hamburská Hanseatische Kettenwerke A.G. vyrábět za využití sil totálně nasazených drobné letecké součástky a zápalky ke granátům. Zbrojní výrobu prováděla ve svých údržbářských dílnách současně i firma DETAG. Obavy z možných náletů nutily Němce zabývat se myšlenkou přestěhovat zbrojní výrobu do bezpečných prostor. Proto bylo přikročeno k ražení hlubokých štol za továrními objekty v Benátkách. Počítalo se s vybudováním podzemní haly pro pět set lidí, kam měla být přestěhována veškerá výroba firmy HAK. Stavba však zůstala nedokončena a vyrubané chodby sloužily jako kryty při leteckém poplachu. Další protiletecký kryt, na jehož výstavbě se podíleli zaměstnanci textilky, vyrostl před hlavním vchodem do továrny. Na tomto místě zůstal zachován dodnes, nicméně není přístupný. Dvoupatrová budova továrních skladů sloužila za okupace ke skladování německé válečné kořisti z obsazených zemí, dále tu byl zřízen takzvaný "Feldbekleidungsamt", sklad vojenských potřeb.

Protiletecký kryt v Primoně Protiletecký kryt u brány v Primoně Zatarasený vstup do nedokončených podzemních výrobních prostor, Česká Třebová, Benátky
Protiletecký kryt
u brány českotřebovské Primony
(partie vchodu v popředí)
foto M. Šebela
Protiletecký kryt
v Primoně, tentokrát z opačné strany,
kde ústí druhý vchod
foto M. Šebela
Zazděný vstup
do plánovaných podzemních výrob-
ních prostor firmy Hanseatische
Kettenwerke A.G. v Benátkách ('88)

autor: Petr Kunc

Původní článek z 2. června 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011