Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Třinec

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Třinci - Přibližně sedmdesát objektů v místní části Stiskalovka

GPS souřadnice objektu:
objekty byly zlikvidovány

Terénní průzkum:

24. 3. '06, Eva Drašnarová

Fotodokumentace:

24. 3. '06, Eva Drašnarová

Ve Třinci se donedávna nacházelo na sedm desítek Luftschutz - Splitterschutzzelle. Fotky Evy Drašnarové zachycují pozorovatelny při cestě ze starého centra Třince na Frýdek-Místek, ve Frýdecké ulici. Zdejší místní část se nazývá Stiskalovka a vily úředníků železáren z první poloviny 20. století, které tu stály, jsou dnes krom budovy Muzea Třineckých železáren už minulostí. Spolu s nimi byla na konci března 2006 likvidována část ze 30-40 einmannbunkerů, umístěných roku 1943 v jejich zahradách jako protiletecké kryty. Další pozorovatelny jsou doloženy z lokality na Folvarku v zahradě soukromé vily (pod katolickým kostelem), jiné jsou ve Starém Borku.

Jeden z mnoha třineckých einnmanů Slušně zachovalý objekt Objekty zahradách na Stiskalovce Objekty zahradách na Stiskalovce
Jeden z mnoha einnmanů
v Třinci
Bližší pohled na zachovalý
objekt, dokonce s dvířky
V zahradách na Stiskalovce... ... je pozorovatelen opravdu
požehnaně
Einnman u mateřské školy Další kousek v zahradách Další a další kousky v zahradách Další a další kousky v zahradách, všechny stejné, s jehlanovitou stříškou
Zde einnman, zřejmě jako
prolézačka v mateřské školce
Další kousek v zahradách... ... a ještě jeden opodál... ... jako hříbky po dešti
Nyní již zlikvidovaná původní zástavba Složiště rozvalených einnmanbunkerů Objekty jsou výjimečně ohledatelné v celé své kráse Vylomená dvířka
Vila,
jedna z dnes již neexistujících
Rozvalené einnmany
v jejich soudný den, 24.3.2006
Vcelku překvapí
mělké zapuštění a nevelký základ
Detaily objektů...
Předchozí složiště z druhé strany Jiné složiště objektů    

... a ještě z druhé strany

Jiné složiště objektů    

autor: Blackjack

Původní článek z 15. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011