Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Praha

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Praze - Košíře,
ulice Pod Kavalírkou

GPS souřadnice objektu:
50°4'8.09"N,14°22'14.27"E

Terénní průzkum:

11. 12. 2005, Radek Kalaš

Fotodokumentace:

11. 12. 2005, Radek Kalaš

V Košířích v lokalitě poblíž ulice Pod Kavalírkou u bývalé továrny Srb a Štys bývaly dva pozorovací zvony, první stál přímo na dvoře, v areálu dnešní firmy LEVEL Praha, spol. s.r.o. a dnes po něm zbyl již jen ruiny. Druhý je na tom výrazně lépe, dosud se nachází ve svahu v parku mezi budovami bývalé usedlosti Kavalírka, bývalé továrny Srb a Štys a samoobsluhy, zachován bez větší újmy. Za zmínku stojí, že na stropním dílu bylo do čerstvého betonu vytlačeno číslo 43, snad letopočet, a pak ještě jakási runa (možná znak výrobce).

Dochovaný objekt v Košířích Podobnost s objekty v brněnských Akátkách je zřejmá Pohled přes objekt do ulice Pod Kavalírkou Detail průzoru

Dochovaný objekt 
v Košířích

Již na první pohled se podobá
variantě předtím už nalezené
v parku Akátky, v Brně
Pohled přes "stropnici"
směrem do ulice Pod Kavalírkou
Detail průzoru,
zesíleného v nejužším místě
pruhem plechu

autor: Blackjack

Původní článek z 10. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011