Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Brno - Akátky

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Brně - Ve valu podél cesty v lesoparku Akátky

GPS souřadnice objektu:
49°12'26.22"N,16°38'54.09"E

Terénní průzkum:

10. 6. 2006, Petr Kunc

Fotodokumentace:

10. 6. 2006, Petr Kunc

V židenickém parku Akátky se nacházejí celkem čtyři objekty "Einmannbunkery". Všechny jsou shodné konstrukce, jsou složeny ze čtyř dílců - podstavy, spodního dílu s dvířky, dílu s průzory a jen nepatrně zešikmené stříšky. Ve spodní části objektu stěnu prostupují dva okrouhlé otvory. Ze svahu ve výšce 250 m. n. m., na němž jsou objekty umístěny, byl dříve vynikající výhled na průmyslové areály Husovic, Zábrdovic a do brněnské kotliny vůbec. Dnes v lesoparku bují vegetace, zejména pámelníkový podrost.

Nejvíce zachovalý "einmannbunker" v Akátkách se nachází ve valu jdoucího podél cesty vedoucí vzhůru k restauraci Sherwood. Objektu nechybí ani obojí dvířka (vstupní a nouzového výlezu na opačné straně).

Einmann v lesoparku Akátky Průhled vstupními vrátky na zasypaný nouzový východ Detail průzoru tohoto typu einmannbunkeru zvenčí Detail průzoru tohoto typu einmannbunkeru zevnitř

Jde o nejzachovalejší
z objektů v Akátkách

Pozorovatelna je uvnitř
vypálena, ovšem jinak je v docela za-
chovalém stavu. Průhledem přes
vstupní dvířka je vidět nouz. východ
Detail průzoru zvenčí
Průzor je v nejužším místě vytužen ocelovým plechem
Detail pozorovacího průzoru
zevnitř

autor: Blackjack

Původní článek z 10. září 2006
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011