Pevnosti za II. sv. války\Luftschutz - Splitterschutzzelle\Brno - Akátky

Pozorovatelna Luftschutz - Splitterschutzzelle (tzv. "Einmannbunker") v Brně - V lesoparku Akátky, u plotu zahrádkářské kolonie

GPS souřadnice objektu:
49°12'26.28"N,16°38'55.4"E

Terénní průzkum:

26. 9. 2006, Petr Kunc

Fotodokumentace:

26. 9. 2006, Petr Kunc

V židenickém parku Akátky se nacházejí celkem čtyři objekty "Einmannbunkery". Všechny jsou shodné konstrukce, jsou složeny ze čtyř dílců - podstavy, spodního dílu s dvířky, dílu s průzory a jen nepatrně zešikmené stříšky. Ve spodní části objektu stěnu prostupují dva okrouhlé otvory. Ze svahu ve výšce 250 m. n. m., na němž jsou objekty umístěny, byl dříve vynikající výhled na průmyslové areály Husovic, Zábrdovic a do brněnské kotliny vůbec. Dnes v lesoparku bují vegetace, zejména pámelníkový podrost.

Objekt na obrázcích níže stojí polozasypán ve zmoli mezi cestou k restauraci Sherwood a plotem zahrádkářské kolonie. Na tomto exempláři je též ukázkově provedené předepsané prolití všech spár mezi díly cementovou maltou při finální kompletaci na místě určení.

  Lesopark Akátky Lesopark Akátky  

 

Zpola zasypaný objekt
v Akátkách
Detail na objekt  

autor: Blackjack

Původní článek z 11. září 2006
byl naposledy upravován 26. září 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011