Historické fotografie\Ženijně-technické zabezpečení státní hranice, 60. léta
Západní hranice Západní hranice Západní hranice Západní hranice
Západní hranice
Ženijně - technické zabezpečení
státní hranice, Domažlicko,
foto Miroslav Kunc
Západní hranice
Ženijně - technické zabezpečení
státní hranice, nedaleko Domažlic,
šedesátá léta. Foto Miroslav Kunc
Rozeznatelné jsou rozsocháče
z prvorepublikového opevnění
(Domažlicko, foto M. Kunc)
Překážka,
zhotovená z tzv. "španělských jezdců",
nedaleko Domažlic, šedesátá léta.
Foto Miroslav Kunc

zdroj: - Petr Kunc, fotoarchiv

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011