Drážní archeologie\Zrušená trať 046

Memento na 046:
Hektorem ze Smiřic do Sadové

V sobotu 7. května se u příležitosti již tradičního TT víkendu ve Všestarech uskutečnila fotojízda po tou dobou již asi půl roku neprovozované trati. Vlak složený z rekonstruovaného čtyřosého osobního Cai 4-3130 a služebního vozu řady F tažený "Hektorem" T458.1141 se pod vedením fíry Milana Puše vypravil na cestu ze Dvora Králové okolo třičtvrtě na devět ráno. Se stáním v Jaroměři a Smiřicích jsme se (ani já nemohl při takovéto příležitosti chybět) vydali přes zastávku Smiřice zast. na 11,8 kilometru kolejí trati do Sadové, jež má od zavedení nového jízdního řádu pro rok 2004 (od 12.12.2004) řečeno oficiálními slovy "zastavenou osobní dopravu".

Ovšem co to znamená pro průmyslově nevýznamnou trať regionálního měřítka, si každý jistě dokáže představit... . Mnoho lidí tehdy argumentovalo pro uzavření zdejší železnice jako nerentabilní (kraj také koneckonců přestal dopravu dotovat a radši zaplatil autobusy). To ovšem není bolestí jen 046, na provoz si zdaleka nevydělají další místní tratě pod taktovkou ČD, na nichž se podepsala jednak celková neschopnost Českých drah vyjít vstříc zákazníkům a jejich obchodní strategie (špatná organizace, nevhodně umístěné stanice, nepružná reakce na konkurenci v podobě autobusové dopravy, ale tyto problémy státního molochu by ovšem vydaly na samostatnou knihu...) a druhak též obrovská neochota státu, který sice ve své dopravní politice deklaruje podporu železniční dopravě, avšak skutečné investice jsou ve zcela obráceném poměru ve prospěch automobilové lobby. Ani krajský úřad nedokáže nekompromisně prosadit ekologickou a ve finálním důsledku levnou formu dopravy, na níž přispívá z peněz daňových poplatníků.

T458.1141 v Rosicích n. L., 1994
T458.1141,
tehdy ještě v činné službě
(Rosice nad Labem, rok 1994)

Nahrazení železnice autobusy není logickým tahem - potřeba zaměstnance - řidiče zůstává, o moc více obcí nebude dopravně obslouženo (a bez vhodné strategie zájem o hromadnou dopravu u cestujících stejně nevzroste), se zkrácením jízdní doby (vlak - 18 minut) bych též moc neuvažoval, přibude vytížení silnic a náklady spojené s provozem a opravami vozovek (které dnes jaksi nikdo do nákladů na automobilovou dopravu nezapočítává), naopak výraznou ztrátou je bohapusté zahození kapitálu uloženého v chátrajícím železničním svršku. Peníze z jízdného a dotací na dopravu navíc poplynou do kapsy cizozemskému Connexu. Pro mne tedy bilance více nežli záporná...

Výřez mapy v místech trati 046 (mezi Hněvčevsí a Smiřicemi)
Průběh trati 046
(výřez z mapy KČT 24, aktualizovaný dotisk 1999)
Ze stanice Hněvčeves je znázorněna i vlečka do skladů Čepro a.s.
750.356-8 v Jaroměři Železniční muzeum Výtopna Jaroměř V60 (716.517-8) Železničního muzea Výtopna Jaroměř Vagón R-U drah z roku 1915
"Brejlovec" 750.356-8
brzy zrána u nákladiště v Jaroměři
Točna v jaroměřském depu
V současnosti slouží potřebám
Železničního muzea Výtopna Jaroměř
Muzejní V60 (716.517-8)
slouží zároveň k posunu v depu
"Nákladní vagón pradědeček"
roku výroby 1915, spolu s dalšími
vozy čekajícími na rekonstrukci
stojí na severním zhlaví v Jaroměři
T458.1141 poránu v Jaroměři Interiér vozu Cai 4-3130 Zvláštní rychlík, dorazivší kolem třičtvrtě na jedenáct do Všestar Takový provoz se ve Všestarech často nevidí - 852.001-7 společně s M131.1133 v pozadí stojící fotovlak s T458.1141
A to je již "Hektor"
konečně dorazivší do Jaroměře.
Chvíle pro nástup, focení, předání
jízdního rozkazu a pokračuje se dál...
Kamínka v útrobách vozu Cai Všestary
Jako zvláštní rychlík sem vlak přijel ze
Dvora Králové s minimem zastávek,
aby se poté mohla vypravit fotojízda
Všestary - M131.1133
patřící PSHŽD (na TT víkendu jako
kyvadlová doprava HK - Všestary)
se míjí s 852.001-7 (Os 5503)
Výpravní budova v Hořiněvsi - 2,558 km trati T458.1141 v zastávce Hořiněves Na přejezdu mezi Hořiněvsí a Žíželevsí Račice nad Trotinou, kilometr 5,635
Zastávka v Hořiněvsi
Zoufalý stav, jinak se to nedá vylíčit.
Zarostlá je i jediná zdejší
objízdná kolej...
Hořiněves
"Hektor" pózuje u někdejšího
nástupiště.
Na přejezdu
silnice Hořiněves - Žíželeves
Zastávka Račice nad Trotinou
Račice nad Trotinou, nákladiště v km 6,367 Zastávka Sendražice, km 8,130 Zastávka Smiřice zast. - původní konečná stanice trati, km 10,574 11,789 km : Smiřice, odbočná stanice trati 031
Nákladiště Račice n. Trotinou
odtud se odklání vlečka skladů AČR
v Havranci (VÚ 8142). Vojenské pře-
dávací kolejiště obsluhuje 702.607-3
Sendražice zast.
Místní obyvatelé, cikáni, byli zjevně
velice zaskočeni přítomností vlaku
na neprovozované trati
Smiřice zastávka
Čekání u smiřické vjezdové návěsti,
míjí nás Sp 1782 z Hradce Králové
("Barborka" 845.022-1)
Stanice Smiřice
Po přehození lokomotivy na opačnou
stranu vlaku se můžeme vydat
zpátky do Všestar
Žánrový snímek z polí u Hořiněvse Žst. Hněvčeves, dnešní počátek trati 046 na nástupišti přístupném lávkou, čili km 0,0 Sadová. Zrušená stanice, někdejší výchozí bod trati do Smiřic, dnes by to byl km -2,626 Dvě hodiny po poledni, fotovlak se vrátil do Všestar aby se před čtvrou mohl vydat zpět do Dvora Králové
V polích za Hořiněvsí
na zpáteční cestě
Žst. Hněvčeves
Staniční budova. Na zdejší kolejiště
navazuje dosti rozsáhlá vlečka
do skladů PHM fy Čepro (709.501-1)
Sadová,
původní výchozí stanice trati
(dnes km -2,626). Do bývalé stanice
zaúsťují i vlečky - do ACHP a k silu
Po příjezdu do Všestar
Celý vlak se do Dvora Králové
vracel po třičtvtě na čtyři odpoledne
"Hurvínek" M131.1133 u Všestar Vyústění vlečky ČKD v Plotišti n. L. na širou trať, od Všestar přijíždí 853.021-4 Kolejová váha na předávacím kolejišti vlečky do ČKD 853.025-5 před Hradcem Králové
"Hurvínek" M131.1133
A já se vydal ze Všestar po kolejích
směrem na Hradec. Motorák mě míjel
kousek za všestarskou rozvodnou
Vlečka ČKD Plotiště n. Labem
odbočuje ze širé trati za zastávkou
Plotiště. Po trati 041 se blíží
Os 5507 ("Lenka" 853.021-4)
Váhovna na vlečce do ČKD
Provoz dokumentuje foto z roku 2002
853.025-5
Na předměstí Hradce Králové
jako Os 5510
730.010-6 v HK 110.019-7, depo Hradec Králové Ruina parní lokomotivy v depu
"Ponorka" 730.010-6
To je již jaroměřské zhlaví v Hradci
"Žehlička" 110.019-7
odstavená v Depu Hradec Králové
Ruina parní lokomotivy
v areálu lokomotivního depa
v Hradci Králové

zdroje: - Technické parametry a bývalý provoz na trati Smiřice - Sadová: www.046.wz.cz
 

autor: Blackjack

Původní článek ze 7. května 2005
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011