ČS. opevnění 1935-38\ŽSV V. - Náchod

Podúsek 4./V. - tvrz Dobrošov (únor '02):

N-D-S 72 Můstek N-S 82 Březinka
N-D-S 72 Můstek
pěchotní srub tvrze Dobrošov, silně
poškozený dělostřeleckou palbou
a podkaliberními granáty Röchling
N-S 82 Březinka
KVH Náchod tu vytvořil jedno z
nejkvalitnějších muzeí ČS opevnění.

Podúsek 5./V. - tvrz Skutina (červen '04):

N-S 47 Jaroslav N-S 47 Jaroslav N-S 47 Jaroslav LO vz.37, typ A-140, č. 56
N-S 47 Jaroslav
na pravém křídle tvrze Skutina. Ob-
novené nápisy navlas odpovídají
stavu ze září '38
N-S 47 Jaroslav
pravá strana: střílny pro kulometné
dvojče a kanon jsou vytrženy, ZN, po-
dobně jako v celém úseku, neosazen
N-S 47 Jaroslav
levá skupina střílen jinak velmi zacho-
valého objektu
LO vz.37, typ A-140, č. 56
nad silnicí Sněžné - Polom v čele
dělostřelecké tvrze "Sk" je rekon-
struován KVH Náchod
LO vz.37, typ A-140, č. 56 LO vz.37, typ A-140, č. 56 LO vz.37, typ A-140, č. 56 N-Sk-S 48 U stodol
LO vz.37, typ A-140, č. 56
v pozadí Polomský kopec
LO vz.37, typ A-140, č. 56 LO vz.37, typ A-140, č. 56
objekt je zpřístupněn každou první so-
botu od května do října mezi 11. a
16. hodinou
N-Sk-S 48 U stodol
jeden ze dvou pěchotních srubů na
čele tvrze Skutina je taktéž veřejnos-
ti přístupný.
IV. pracovní šachta
IV. pracovní šachta
Zasypaná
šachta do nitra zatopeného podzemí

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011