ČS. opevnění 1935-38\ŽSV III. - Králíky

Podúseky 4./III. a 5./III. na sklonku srpna 2002:

K-Ba-S 21 Kazi Kabelová studna typu C, číslo 2723
K-Ba-S 21 Kazi
střelec v pravém zvonu by měl
skvělý výstřel...
Kabelová studna C, č. 27
u cesty z Vlčkovic směrem na Adam

Procházka po opevnění taktéž v podúsecích 4./III. a 5./III. okolo Mladkova v červnu 2005:

Kabelová studna, typ C, č.3031 A/60/A-160 poblíž Vysokého Kamene
Kabelová studna, typ C, č.3031
přímo u červeně značené stezky
v lese Sekyří (u osady Zakopanka
na Pastvinách)
A/60/A-160
Unikátní diamantovým příkopem pod
pravou střílnou, kde nechybí odpad
nábojnic ani odvodnění - v péči VHTM

Staré Město pod Sněžníkem - Králíky, podúseky 1/III., 2/III. a 3/III. ve sváteční podzimní dny 28. - 29.10.2005:

XXXVI/104/A-140z XXXVI/52/A-120z K-S 5 U Potoka K-S 7 U vesnice
XXXVI/104/A-140z
v hrubé betonáži, postřelován
XXXVI/52/A-120z
v týlu K-S 5
K-S 5 U Potoka
rekonstruován KVH Kralka
K-S 7 U vesnice,
německými zkouškami těžce
poškozený srub, jehož zkázu
v 50. letech dokonal n.p. Kovošrot
K-S 7 U vesnice Základ betonového prahu mezi K-S 7 a K-S 8 K-S 8 U nádraží XXXVI/31/A-180z
K-S 7 U vesnice
levá skupina střílen. Zleva pro zbraňě
N, L1, M a dole pro 9cm minomet (G)
Základ betonového prahu
mezi sruby K-S 7 a K-S 8,
dnes již bez jehel. V místě
se nyní rozkládá travnaté letiště
K-S 8 U nádraží
ve správě Klubu přátel armády
XXXVI/31/A-180z
V dáli na horizontu hedečský klášter
K-S 12b Utržený XXXVI/31/A-180z XXXVI/31/A-180z XXXV/111/A-160z
K-S 12b Utržený
Poslední zvon na králicku
se dochoval právě na této
dělostřelecké pozorovatelně
XXXVI/31/A-180z
známý řopík poblíž silnice
z Králík do Červeného Potoka
XXXVI/31/A-180z
Patrná je 2,5m silná
čelní kamenná stěna
XXXV/111/A-160z
spravuje Vojenské muzeum Králíky
Vůz německého obrněného vlaku ve VMK Betonové skruže obrněného vlaku Mechanická návěstidla v Dolní Lipce
Vůz obrněného vlaku,
jež operoval ke konci II. sv. války
na Nymbursku,
připravený k rekonstrukci v muzeu
Betonové skruže
z německého obrněného vlaku,
vyzvednuté v září 2005 v Nymburku
"Mechaniky" v Dolní Lipce
V pozadí hřeben Králického Sněžníku,
po němž  probíhá
hlavní obranné postavení

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011