ČS. opevnění 1935-38\Pražská čára - Vnější obrana Prahy

Úseky B6 a B7 (okolí Berouna) na konci srpna 2004:

Objekt B6/49/D1 B6/50/D2 116/128/A-160z B6/54/A-200z
Objekt B6/49/D1
vsazený do nájezdu silničního mostu,
je navíc opatřen ochrannou chodbič-
kou pro objekty ve svahu.
B6/50/D2
na protilehlé straně náspu je po ne-
dávných úpravách také již skoro
asimilován.
116/128/A-160z
ležící u autobusového nádraží v
Berouně má tzv. prasečí ocásky i
na čelní zesílené stěně.
B6/54/A-200z
dříve byl zasypán zcela, takže určitý
pokrok je tu znát.
B7/12/A-160z B7/13/D2 B7/13/D2
B7/12/A-160z
ač vprostřed Karlštejna, schátralý až
hanba!
B7/13/D2
druhý z karlštejnských objektů je v
podstatně lepším stavu.
B7/13/D2
unikátní je ale hlavně 17m dlouhá pří-
stupová chodbička.

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011